APR REGLEMENT

Om in aanmerking te komen, moet het werk aan de volgende voorwaarden voldoen:

– in correct en vlot Nederlands zijn geschreven;

– betrekking hebben op een Belgisch positiefrechtelijk onderwerp;

– een individueel werk zijn;

– bij voorkeur niet meer dan zestig pagina’s beslaan;

– beantwoorden aan de richtlijn van de interuniversitaire V&A-Commissie.

Gelieve de werken in te dienen:

– na anonimisering van de gegevens van zowel de student als de promotor (en commissaris) (wees daarbij aandachtig voor het mogelijke voorwoord);

– op elektronische wijze op redactie@apr-online.be; én

– éénmaal op papier (eveneens geanonimiseerd) naar de redactiesecretaris: dhr. Michaël de Potter de ten Broeck, Langemunt 10/1, 9850 Nevele.

De inzending dient te gebeuren in de loop van de maand september van het jaar waarin het werk is geschreven. De uiterste inleverdatum is 1 oktober van hetzelfde jaar.

De prijzen worden uitgereikt in de loop van de maand maart van het daaropvolgende jaar.