Algemene Praktische Rechtsverzameling

De vzw Algemene Praktische Rechtsverzameling (APR) is de oudste en een van de meest prestigieuze exponenten van de Vlaamse rechtsliteratuur. Zij tracht sinds 1952 het in België vigerende recht op wetenschappelijk onderbouwde, kritische en voor de praktijk bruikbare wijze te beschrijven in een reeks kwalitatief hoogstaande monografieën, die samen een encyclopedisch overzicht in trefwoorden vormen.

De ingediende manuscripten worden aan een dubbele blinde peer review onderworpen.

Reeksen