De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks


Jan STEYAERT (ere-advocaat), ‘Arbeidsreglement’, 1966, 35

Jan STEYAERT (ere-advocaat), ‘Arbeidsovereenkomst. Bedienden’, 1966,
366

Georges GHEYSEN (advocaat), ‘Dading’, 1966, 145

J. CEELEN (directeur bij het provinciebestuur van Limburg), ‘Identiteitskaart’,
1966, 35

Jan DELVA (rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel), ‘Aanranding van de Eerbaarheid en Verkrachting’, 1967, 218

Lode DE WILDE (substituut-procureur des Konings te Brugge), ‘Overspel
en onderhoud van bijzit’, 1967, 116

Willy DE GROOTE (Raadsheer in het Hof van Beroep te Gent), ‘Bezoekrecht’,
1968, 82

Daniël DE CLERCK (advocaat, assistent aan de Katholieke Universiteit te
Leuven), ‘Interkommunale maatschappij’, 1968, 279

Roland DEZEURE (substituut-procureur des Konings), ‘Misbruik van vertrouwen en verduistering’, 1968, 352

Jan STEYAERT (ere-advocaat), ‘Ondernemingsraad. Comité voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen. Bescherming van de
kandidaten en verkozenen’ (2de herbewerkte druk), 1968, 134

L. REMOUCHAMPS (professor aan de Vrije Universiteit te Brussel, Vrederechter), ‘Octrooien’, 1969, 331

Carlos VAN MALDEREN (vrederechter), ‘Adoptie en wettiging door adoptie’,
met modellen van akten door Geert BAERT & Robert SOETAERT, 1970, 367

Willy DE SMET (rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk),
‘Afzetterij en bedrog bij het tanken’, 1970, 31

P. E. TROUSSE (raadsheer in het Hof van Cassatie, hoogleraar Katholieke
Universiteit te Leuven) & Jacques VANHALEWIJN (substituut-auditeur-generaal bij het Militair Gerechtshof, buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke
Universiteit te Leuven), ‘Uitlevering en internationale rechtshulp
in strafzaken’, 1970, 195

C. PAULUS (kabinetschef van de gouverneur van Antwerpen, assistent
aan de Vrije Universiteit te Brussel), ‘Zaakwaarneming’, 1970, 61

Achilles PAUWELS (vrederechter), ‘Handelshuur’ (2de herwerkte druk),
met modellen van akten door Geert BAERT & Robert SOETAERT, 1971, 263

André DE GEEST (advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent),
‘Verbeurdverklaring’, 1971, 76

vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios