De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


DOCUMENTAIRE KREDIETEN

Documentaire kredieten
  Auteur(s): B. DE VUYST EN G. MEYER
Uitgave: 2004

Documentaire kredieten zijn meer dan ooit een belangrijk financieel instrument in de internationale handel en zijn steeds meer een financieel garantieinstrument bij projectfinancieringen of internationale investeringen. Deze tweede editie van Documentaire Kredieten (de eerste dateert van 1981) is uniek in het Nederlands taalgebied en brengt de practicus referenties naar Belgische, Europese, maar ook naar de zeer belangrijke stroom van Angelsaksische rechtspraak over het onderwerp. Eerste uitgave: B. De Vuyst, 1981
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios