De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


GIRAAL EN ELEKTRONISCH BETALINGSVERKEER

Giraal en elektronisch betalingsverkeer
  Auteur(s): R. STEENNOT
Uitgave: 2011

Steeds vaker wordt betaald met girale en elektronische betaalinstrumenten. Dit boek behandelt de rechten en verplichtingen van de partijen die bij een girale of elektronische betaling betrokken zijn. De werking en civielrechtelijke kwalificatie van verschillende betaalinstrumenten en betalingssystemen komen aan bod: overschrijvingen; kredietkaarten; Paypal; PingPing (betalen via GSM). Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe Wet Betalingsdiensten die in 2010 in werking is getreden: het toepassingsgebied van de wet; de informatieverplichtingen van de betalingsdienstaanbieder; de aansprakelijkheid van de betalingsdienstaanbieder  enerzijds bij een foutieve uitvoering van een betalingsopdracht en anderzijds bij niet-toegestane betalingstransacties. Tot slot worden ook de verhouding tussen de schuldenaar en schuldeiser onderling en de interbancaire relaties besproken.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios