De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


ALIMENTATIE

Alimentatie
  Auteur(s): S. BROUWERS
Uitgave: 2009

Onze rechtsfaculteiten behandelen alimentatie meestal fragmentarisch. Ze geven geen totaalbeeld. Noch van het alimentatierecht, noch van de algemene beginselen die van toepassing zijn. Steven Brouwers, advocaat en docent aan de Vrije Universiteit Brussel, vult deze leemte op. In Alimentatie geeft hij in drie titels alle alimentatievorderingen een consequente plaats. In deze omvangrijke en grondige studie gaat veel aandacht naar de relevante rechtspraak, en naar de in België gekende methodieken voor de begroting van bepaalde alimentatiegelden. De auteur behandelt ook uitvoerig de uitkering tussen ex-echtgenoten na de nieuwe Echtscheidingswet. De stof is tot 1 maart 2009 geüpdatet.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios