De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


AFSTAMMING

Afstamming
  Auteur(s): G. VERSCHELDEN
Uitgave: 2004

Dit boek geeft een grondige en complete analyse van het Belgisch afstammingsrecht. Want al bleef de Afstammingswet sinds haar inwerkingtreding ongewijzigd, toch blijft de praktijk worstelen met heel wat onontwarbare knopen: - Hoe en wanneer kan een vader een kind erkennen wanneer de moeder weigert? - Onder welke voorwaarden kan de éénjarige termijn om het vaderschap van de echtgenoot te betwisten verlengd worden? - Kan het vaderschap post mortem worden vastgesteld? - Kan een geadopteerd kind worden erkend? Dit naslagwerk is buitengewoon volledig. Zelfs het overgangsrecht van de oude naar de 'nieuwe' Afstammingswet uit 1987 komt uitgebreid ter sprake. Het boek beperkt zich niet tot het samenvatten van gepubliceerde bronnen, maar vult deze aan met tientallen niet gepubliceerde rechterlijke uitspraken én met eigen inzichten van de auteur.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios