De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


NATIONALITEIT

Nationaliteit
  Auteur(s): M. VAN DE PUTTE EN J. CLEMENT
Uitgave: 2001

Dit werk schetst een volledig overzicht van het huidig geldende recht. Daarbij krijgt u een staalkaart aangeboden van rechtsleer en rechtspraak. Daarnaast wordt ook een aanzet gegeven tot een meer theoretische reflectie. De auteurs hebben hierbij onder meer oog voor de verhouding tussen de actuele Belgische nationaliteitsrecht en de internationaal- rechtelijke evoluties op het gebied van nationaliteit.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios