De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


DERDENVERZET

Derdenverzet
  Auteur(s): K. WAGNER
Uitgave: 2004

We leven in een samenleving waarin steeds frequenter beroep wordt gedaan op de rechter. Als onvermijdelijk gevolg daarvan, worden meer en meer rechterlijke uitspraken gewezen die een weerslag hebben op de rechten van derden. Voor degene die een rechterlijke uitspraak wil aanvechten die gewezen werd naar aanleiding van een procedure waarbij hij niet als partij betrokken was, biedt het derdenverzet vaak de enige uitkomst. De auteur bezorgt met dit boek de praktijkjurist een grondig en helder overzicht van de materie, op basis van de wetgeving, de rechtsleer en uitgebreide rechtspraak. Na een algemene benadering behandelt hij het derdenverzet in het beslag- en insolventierecht, het personen- en familierecht, het strafrecht, het fiscaal recht en het derdenverzet tegen arresten van de Raad van State.DWANGSOM

Dwangsom
  Auteur(s): K. WAGNER
Uitgave: 2003

Twintig jaar geleden verscheen de eerste uitgave van Dwangsom in de reeks Algemene Praktische Rechtsverzameling (APR). Al snel werd dit referentiewerk alom geciteerd in artikels, studies en conclusies. Door de overvloedige rechtspraak en de vernieuwende interpretaties in de rechtsleer, was het de hoogste tijd voor een compleet nieuwe stand van zaken. In Dwangsom behandelt Kris Wagner de hele materie op exhaustieve wijze. Onderwerpen als de bevoegdheid, de veroordeling en de aanpassing of mildering van de dwangsom worden helder en met zin voor detail besproken en belicht aan de hand van de rechtspraak en rechtsleer. In de laatste hoofdstukken focust de auteur op de toepassing van de dwangsom in afzonderlijke rechtstakken als het sociaal recht, het personen- en familierecht, de ruimtelijke ordening en het IPR. Eerste uitgave: G.L. Ballon, 1980
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios