De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


SCHADE EN SCHADELOOSSTELLING DEEL I

Schade en schadeloosstelling deel I
  Auteur(s): A. CLAEYS

De materie van de schade en de vergoeding ervan wordt reeds sinds jaren diepgaand beïnvloed door dit boek. Er wordt in de rechtspraktijk immers gretig gebruik van gemaakt. De overvloedige rechtspraak ter zake wordt door de auteur systematisch geordend en geanalyseerd.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios