De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


FISCAAL STRAFRECHT

Fiscaal strafrecht
  Auteur(s): L. HUYBRECHTS
Uitgave: 2002

Fiscaal strafrecht is een vak apart. Vraag dat maar aan advocaten en magistraten die er zich dagelijks mee bezig houden. Want al blijven de algemene regels van het strafrecht in principe gewoon van toepassing, de strafbaarheid, de strafvordering en de bestraffing vragen een gespecialiseerde aanpak. In deze uitgave gidst Luc Huybrechts u door de complete materie van het fiscaal strafrecht. Men kan het echter alleen maar begrijpen met het algemeen strafrecht in het achterhoofd. Daarom belicht de auteur ook de grote lijnen van het algemeen strafrecht vanuit de invalshoek van de verschillende fiscale misdrijven. Deel I focust op het karakter van de strafsanctie en de verschillende fiscale wetboeken, in deel II komen de misdrijven en straffen aan bod, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de constitutieve bestanddelen van de misdrijven, de strafbaarheid en de bestraffing. Het uitvoerige laatste deel analyseert de strafvordering en het repressie-apparaat: in geen enkel ander strafrechtsgebied bestaat er zo'n subtiel en tegelijk delicaat evenwicht tussen de opdrachten van de rechterlijke en de uitvoerende macht.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios