De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


WONINGHUUR

Woninghuur
  Auteur(s): M. DAMBRE EN B. HUBEAU
Uitgave: 2002

Woninghuur geeft u een grondige en overzichtelijke bespreking van het complete woninghuurrecht. De auteurs analyseren de evolutie van de rechtspraak en de rechtsleer van de afgelopen tien jaar. Hun kritische, constructieve benadering levert onmiddellijk meerwaarde op: het boek is veel meer dan een neutrale registratie van de huidige stand van zaken. Bovendien beperken de auteurs zich niet tot de woninghuurwet, maar kaderen ze de materie in de brede context van het huisvestingsrecht en het grondrecht op een behoorlijke huisvesting.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios