De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN

Deskundigenonderzoek in strafzaken
  Auteur(s): B. DE SMET
Uitgave: 2001

Voor de beoordeling van de strafvordering en de afhandeling van de burgerlijke strafzaken doet de rechter steeds meer beroep op deskundigen. Het advies van branddeskundigen, psychiaters, en boekhoudkundige experts is daarbij vaak doorslaggevend voor de besluitvorming. Vragen over de opdracht van de deskundige en de bewijswaarde van het expertise zijn moeilijk op te lossen, omdat het deskundigenonderzoek in strafzaken vooral vorm kreeg in de rechtspraak. "Deskundigenonderzoek in strafzaken" van Kluwer is een standaardwerk dat een volledig en recent overzicht van de wetgeving en rechtspraak over dit belangrijk thema behandelt. Naast een grondige analyse van de juridische problemen, heeft de auteur oog voor de praktijk in strafzaken en voor aspecten van rechtsvergelijking.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios