De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


TUSSENVORDERINGEN

Tussenvorderingen
  Auteur(s): S. MOSSELMANS
Uitgave: 2007

Het werk omvat een bespreking de lege lata van de tussenvorderingen in het civiele geding, voornamelijk in het licht van de vrij veelvuldige cassatierechtspraak die hierover de laatste jaren is tussengekomen. Na een algemene situering en definiëring van de tussenvorderingen, gaat de auteur in détail in op de verschillende soorten tussenvorderingen: (1) de tussenvordering tot uitbreiding, wijziging of aanvulling van de hoofdvordering, (2) de tegenvordering, (3) de tussenvordering waarbij tussen reeds in het geding zijnde partijen een procesverhouding wordt gecreëerd en (4) de tussenkomst. De auteur heeft daarbij oog voor een aantal bijzondere procedurele aspecten van de bedoelde tussenvorderingen. Het werk is gestoffeerd met tal van verwijzingen, ook naar zeer recente rechtspraak en rechtsleer. Verder is de meest recente wetgeving verwerkt, waaronder de Wet 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek.VOOGDIJ

Voogdij
  Auteur(s): S. MOSSELMANS
Uitgave: 2004

De nieuwe uitgave in de reeks APR, geeft een grondige en volledige analyse van het Belgische voogdijrecht, dat in 2001 en 2003 grondig werd hervormd. Meest belangrijk daarbij zijn een verruimde aandacht voor de persoon van de pupil en de modernisering van het vermogensbeheer. De wetgever wijzigde ook het ouderlijke vermogensbeheer. In dit boek worden alle hervormingen tot in detail besproken. Het naslagwerk is buitengewoon volledig. Waar mogelijk werd de vergelijking gemaakt met de nieuwe wetgeving inzake het voorlopig bewind. Bijzondere aandacht gaat naar de link tussen het voogdijgezag en het ouderlijke vermogensbeheer, wat van groot belang is voor de praktijk. Tenslotte wordt ingegaan op de situatie van de pupil in internationale context, met inbegrip van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios