De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


AANNEMING VAN WERK

Aanneming van werk
  Auteur(s): G. BAERT
Uitgave: 2001

Een heldere kijk op de aannemingspraktijk 'Aanneming van werk' is een theoretisch onderbouwd naslagwerk voor practici van het recht. De auteur vertrekt steeds vanuit een grondige studie van de wetgeving en de interpretatie door rechtsleer en rechtspraak. Die kennis wordt dan toegepast op concrete vragen en problemen uit de dagelijkse realiteit. Het resultaat is een buitengewoon helder en concreet naslagwerk dat u tot in de kleinste details helpt bij het adviseren van de rechtszoekende, het opstellen van sluitende contracten of het beslechten van twisten tussen de partijen in het geding.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios