De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


OPENBARE ZEDENSCHENNIS

Openbare zedenschennis
  Auteur(s): J. DE ZEGHER
Uitgave: 1973

In deze studie onderzoekt de auteur de maatschappelijke maatstaven bij de bestraffing van de zedenschennis. Het begrip "schennis van de goede zeden" en de verschillende vormen van zedenschennis worden juridisch geanalyseerd.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios