De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


VALSHEID IN GESCHRIFTEN

Valsheid in geschriften
  Auteur(s): J. VANHALEWIJN EN L. DUPONT
Uitgave: 1975

De auteurs onderzoeken de verhouding tussen de algemene beginselen van het strafrecht en de valsheid in geschriften. Verder bespreken ze de bijzondere strafbepalingen betreffende de documenten in o.m. het sociaal, het economisch en het fiscaal recht. Tot slot volgt een synthese van de rechtsleer, gekoppeld aan een diepgaande behandeling van de rechtspraak.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios