De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


AFBETALINGSOVEREENKOMSTEN. FINANCIERINGSHUUR. BROUWERIJOVEREENKOMST.

Afbetalingsovereenkomsten. Financieringshuur. Brouwerijovereenkomst.
  Auteur(s): A. DE CALUWÉ EN J. VAN DEN BERGH
Uitgave: 1975

Deze publicatie geeft u een overzicht van de wetten en besluiten die alle afbetalingsovereenkomsten reglementeren en gaat dieper in op enkele elementaire regels. Ook leasing en brouwerij-overeenkomsten komen aan bod.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios