De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


VERLATING VAN FAMILIE

Verlating van familie
  Auteur(s): L. DUPONT
Uitgave: 1975

Met de strafbaarstelling van het verlaten van de familie heeft de Belgische wetgever één van de vele verplichtingen uit het domein van het familierecht strafrechtelijk willen handhaven. Deze problematiek wordt in dit werk, een ware ruggesteun voor de praktijk, grondig bestudeerd.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios