De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


PRIJSREGELING

Prijsregeling
  Auteur(s): P. DE VROEDE
Uitgave: 1976

Deze nog steeds waardevolle klassieker behandelt de basisbeginselen van de prijsregelingen getroffen in het kader van de inflatiebestrijding.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios