De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


DIENSTPLICHT + BIJLAGE

Dienstplicht + bijlage
  Auteur(s): H. VAN EECKE
Uitgave: 1980

Dit boek gaat uitvoerig in op de uiterst belangrijke terminologie van de dienstplicht : uitstel, vrijstelling, vrijlating ... Bijzondere aandacht gaat naar het militiecontentieux, met overdadige verwijzing naar de rechtspraak.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios