De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


NAAM

Naam
  Auteur(s): W. PINTENS
Uitgave: 1981

Ontstaan, samenstelling, verkrijging, verandering, rechtsaard en kenmerken van de familienaam zijn de belangrijkste onderwerpen van dit werk. Ook de voornaam, het pseudoniem, de bijnaam en de adellijke titel worden gesproken. In een afzonderlijk hoofdstuk komen de internationaal privaatrechtelijke aspecten aan bod.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios