De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


OPENBAAR MINISTERIE

Openbaar ministerie
  Auteur(s): J. MATTHIJS
Uitgave: 1983

Na een geschiedkundige inleiding, krijgt u een systematisch en duidelijk overzicht van alle aspecten van het Openbaar Ministerie, met telkens ook een omstandige verwijzing naar de rechtspraak en rechtsleer.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios