De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


DRUGS

Drugs
  Auteur(s): A. DE NAUW
Uitgave: 2012

Een tweede editie was nodig omdat sinds de eerste uitgave van 1998 de wetgeving op meerdere punten werd gewijzigd en nieuwe rechtspraak in menig opzichten de rechtspraktijk heeft beĆÆnvloed. In 2003 heeft de wetgever de bedoeling gehad in een specifieke regeling te voorzien voor misdrijven i.v.m. cannabis voor persoonlijk gebruik. Het Arbitragehof heeft echter een deel van deze nieuwe regeling vernietigd. Andere wetswijzigingen betreffen o.m. de huiszoekingen, de sluiting van inrichtingen of nog de behandeling met substitutiemiddelen. Wat de jurisprudentiĆ«le ontwikkelingen betreft, is voorzeker de invloed van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie i.v.m. de Schengenuitvoeringsovereenkomst bij het instellen van vervolgingen na een uitspraak in het buitenland te noteren, net als de totstandkoming in eigen land van een uitvoerige rechtspraak i.v.m. de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen. Hierbij mag niet worden vergeten dat de wetgever met deze straf vooral de ontneming van winsten uit de drughandel op het oog heeft gehad. Vanzelfsprekend wordt ruime aandacht besteed aan de ommekeer van de rechtspraak m.b.t. de hantering van de sanctie van de bewijsuitsluiting bij onrechtmatig verkregen bewijs. In tegenstelling tot de eerste editie wordt het thema van de bijzondere opsporingsmethoden, dat sindsdien wettelijk geregeld is en een eigen monografie verdient, niet meer behandeld. Daarentegen komt het vraagstuk van de politionele provocatie uitvoerig aan bod.TUSSENKOMST VAN DERDEN VOOR DE STRAFRECHTER

Tussenkomst van derden voor de strafrechter
  Auteur(s): A. DE NAUW
Uitgave: 1985

Kunnen derden, d.w.z. al wie buiten de klassieke procesrechtelijke verhoudingen in de strafvordering of de burgerlijke vordering staat, voor de strafrechter tussenkomen? De auteur belicht in dit boek de diverse facetten van deze vraagstelling.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios