De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


OPENBAAR CENTRUM MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn
  Auteur(s): J. VAN BENEDEN EN M. VAN DAMME
Uitgave: 1986

In dit boek biedt de auteur een uiterst praktische commentaar op het O.C.M.W. U vindt er een duidelijke synthese in van de rechtsleer en een verregaande behandeling van de rechtspraak. Samen met de uitvoerige literatuurlijst vormt dit boek een zeer volledige leidraad voor alle betrokkenen bij de werking van het O.C.M.W.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios