De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

Internationaal privaatrecht
  Auteur(s): G. VAN HECKE EN K. LENAERTS
Uitgave: 1986

In deze uitgave situeren de auteurs de methode van het internationaal privaatrecht in het kader van de algemene regeling van het grensoverschrijdend recht. Het resultaat is een werk dat u met stevige hand leidt doorheen een schijnbaar ontoegankelijk gebied.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios