De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


BORGTOCHT

Borgtocht
  Auteur(s): M. VAN QUICKENBORNE
Uitgave: 1999

Een bijzonder bruikbare praktijkgids voor wie op zoek is naar een gevatte analyse van de borgtocht als persoonlijke zekerheid. Vooreerst neemt de auteur de typologie van de borgen en haar juridische betekenis onder de loep en beklemtoont hij het fundamentele onderscheid tussen een borgtocht voor één of meer bepaalde schulden en de algemene borgtocht. Systematisch overloopt hij de levensweg van de borgtocht: van totstandkoming, over omvang, bewijs en gevolgen tot tenietgang. Tenslotte vergelijkt hij de subsidiaire en accessoire borgtocht met een aantal verwante figuren, zoals de partronaatsverklaring, de autonome garantie, de kredietverzekering e.a. Dit boek laat zich vlot lezen én consulteren dankzij de verhelderende inhoudstafel en een nauwkeurig zaakregister.CONTRACTUELE ERFSTELLING

Contractuele erfstelling
  Auteur(s): M. VAN QUICKENBORNE
Uitgave: 1991

De auteur onderzoekt de basisbeginselen van de eigenlijke contractuele erfstelling: de vormvereisten, de partijen, de vereiste bekwaamheid en het voorwerp. Bijzondere aandacht gaat ook naar de onherroepelijkheid van deze overeenkomst en de uitzonderingen daarop, de rechtspositie van de ingestelde erfgenaam voor en na de dood van de insteller en het openvallen van de nalatenschap. Tot slot krijgt u een overzicht van de variaties op de eigenlijke contractuele erfstelling. Eerste uitgave: 1976
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios