De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


FACTUUR

Factuur
  Auteur(s): E. DIRIX EN G.L. BALLON
Uitgave: 2012

De factuur speelt in het handelsverkeer een onmisbare rol. Gelet op haar bijzonder bewijswaarde tussen handelaren vervult zij een eerste rangsrol als contractueel document. Dit belang is nog toegenomen sinds de Wet Betalingsachterstand. Twintig jaar na het verschijnen van de eerste editie van dit standaardwerk [deze 'klassieker']  was een grondige herwerking noodzakelijk. In dit boek wordt de factuur in al haar aspecten besproken (bewijsfunctie, algemene voorwaarden, bevoegdheidsclausules, taalwetgeving, marktpraktijken, consumentenrecht, endossement enz.). Kortom dit boek is een onmisbaar werkinstrument voor iedere praktijkjurist en is het referentierecht bij uitstek voor de materie.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios