De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


ONDERZOEKSGERECHTEN

Onderzoeksgerechten
  Auteur(s): R. DECLERCQ
Uitgave: 1993

Deze monografie is het eerste juridisch standaardwerk dat de onderzoeksgerechten op een praktische en diepgaande wijze behandelt. De auteur is erin geslaagd u in een vlot leesbare taal een praktijkgerichte analyse aan te bieden van deze voor de strafrechtspleging zo belangrijke materie. Naast de evaluatie van het gerechtelijk onderzoek en de beslissingen of de strafvordering wordt verdergezet, komen ook de diverse opdrachten aan bod waarmee de onderzoeksgerechten gaandeweg door de wetgever werden belast. Eén van die opdrachten is b.v. het toezicht op het verloop van de voorlopige hechtenis. Tevens maakt de uitvoerige cassatierechtspraak over het optreden van de onderzoeksgerechten een systematisch overzicht van de instelling onontbeerlijk.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios