De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


MILITAIR STRAFRECHT

Militair strafrecht
  Auteur(s): F. GORLÉ, G. VAN GERVEN, M. PEERAER, F. DE RUYCK
Uitgave: 1993

Dit werk is opgebouwd uit 3 delen. Het eerste deel geeft statistische en criminologische kanttekeningen en een uiteenzetting van de bronnen van het militair strafrecht en de bepalingen betreffende het verkrijgen en verliezen van de hoedanigheid van militair. De tweede titel is gewijd aan enkele onderwerpen van algemeen militair strafrecht, van het begrip militaire misdrijven tot schuldontheffing en probatie. In deel drie komen de verschillende militaire misdrijven aan bod in de volgorde van het Militair Strafwetboek.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios