De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


PACHT

Pacht
  Auteur(s): E. STASSIJNS
Uitgave: 1997

Dit lijvige werk behandelt op exhaustieve wijze alle aspecten van de pachtovereenkomst in ruime zin. U vindt er een unieke synthese van de uitgebreide literatuur en rechtspraak hieromtrent. De auteur laat geen enkele gelegenheid onbenut om alle problemen en alle toepassingsmogelijkheden die zich in uw dagelijkse praktijk kunnen voordoen, te bespreken en nauwgezet te analyseren. Eerste uitgave: A. De Clerck en M. Sevens, 1956 en 1964 Tweede uitgave: M. Sevens en G. Traest, 1978
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios