De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


INTERNATIONALE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN

Internationale rechtshulp in strafzaken
  Auteur(s): F. THOMAS
Uitgave: 1998

Grenzen vervagen, nieuwe afzetmarkten worden ontdekt. Maar het uniformeren van het straf- en procesrecht binnen bepaalde geografische en/ of politieke unies is nog verre toekomstmuziek. Meer aandacht voor internationale rechtshulp dringt zich dan ook op. Deze buitengewoon complexe en snel evoluerende materie wordt op exhaustieve wijze behandeld in deze nieuwe publicatie, die bovendien een unieke synthese van de uitgebreide literatuur en rechtspraak hieromtrent bevat. De auteur laat geen enkele gelegenheid onbenut om alle problemen en alle toepassingsmogelijkheden die zich in de praktijk kunnen voordoen, te bespreken en nauwgezet te analyseren. Een duidelijk gestructureerde inhoudstafel en een gedetailleerd trefwoordenregister maken uw opzoekwerk bijzonder eenvoudig.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios