De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


TOEPASSING VAN DE WET IN DE TIJD

Toepassing van de wet in de tijd
  Auteur(s): P. POPELIER
Uitgave: 1999

Telkens er wordt gesleuteld aan de wetgeving, rijst de vraag naar de temporele werking van de wet. In dit boek gaat Patricia Popelier dieper in op de verschillende aspecten van deze problematiek. Het is een uiterst volledig naslagwerk met als rode draad de beginselen als rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Door de vele voorbeelden en de indrukwekkende bibliografie is dit werk geschikt voor zowel rechtspractici als academici.
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios