De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

TREFWOORDEN

Blauwe reeks - Groene reeks - Zwarte reeks

  


DADING

Dading
  Auteur(s): B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON, K. LOONTJENS
Uitgave: 2000

Vijfendertig(!) jaar geleden verschenen de laatste twee grondige studies over de dadingsovereenkomst. Toch wordt ze dagelijks toegepast in de meest diverse sectoren die onderhevig zijn aan uiteenlopende jurisprudentiƫle en wetgevende ontwikkelingen. Elke praktijkjurist is zonder meer naar een handboek als dit op zoek! Het situeert de dadingsovereenkomst in het kader van de vaststellingsovereenkomsten en beschrijft de nietigheidsgronden. Bij de vraag naar de dadingsvatbaarheid van een geschil komen de meest diverse sectoren aan bod. In het laatste deel bekijken de auteurs de gevolgen tussen de partijen en die ten aanzien van derden in al hun hoedanigheden. U zal dit werk waarderen om zijn vele gebruiksklare antwoorden, met uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer Eerste uitgave: G. Gheysen, 1966
vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios