De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

APR LEDEN

Redactie
G. Jocqué, voorzitter
(Raadsheer in het Hof van Cassatie)
H. Braeckmans
(Gewoon hoogleraar aan de UAntwerpen – Advocaat te Antwerpen)
F. Deruyck
(Hoofddocent aan de V.U.B. – Advocaat te Antwerpen)
E. Dirix
(Voorzitter in het Hof van Cassatie – Buitengewoon Hoogleraar aan de K.U. Leuven)
A. Wylleman
(Notaris – Hoofddocent aan de UGent)

Raad van Advies
F. Baert
(Advocaat te Gent)
E. Brewaeys
(Staatsraad – Docent aan de V.U.B.)
K. Broeckx
(Hoofddocent aan de UGent – Raadsheer in het Hof van Beroep te Gent)
K. Creyf
(Rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen)
A. De Nauw
(Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de V.U.B.)
L. De Wilde
(Ere Eerste Advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent)
E. Forrier
(Emeritus Afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie)
P. Lemmens
(Rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Buitengewoon hoogleraar aan de K.U. Leuven)
G. Londers
(Ere-eerste voorzitter van het Hof van Cassatie)
S. Mosselmans
(Raadsheer in het Hof van Beroep te Gent)
V. Sagaert
(Advocaat te Brussel – Hoofddocent aan de KULeuven en de UAntwerpen)
B. Soetaert
(Advocaat te Gent)
R. Soetaert
(Emeritus Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie)
M. Storme
(Advocaat te Gent – Emeritus gewoon hoogleraar aan de Ugent – Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de UAntwerpen)
W. Van Eeckhoutte
(Buitengewoon hoogleraar aan de Ugent – Advocaat bij het Hof van Cassatie)

Redactiesecretaris
M. Traest
(Rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen – Docent aan de UAntwerpen)

vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios