De vzw APR bouwt sinds haar oprichting, in 1952, door de uitgave van hoog-waardige
juridische monografieën aan een Nederlandstalig encyclopedisch overzicht
van het in België gangbare recht.

AUTEURS

G. BAERT
Trefwoorden: Aanneming van werk

G.L. BALLON
Trefwoorden: Factuur

E. BEYSEN
Trefwoorden: Zaakwaarneming

R. BOES
Trefwoorden: Lastgeving

F. BOUCKAERT
Trefwoorden: Handelszaak

E. BREWAEYS
Trefwoorden: Recht van antwoord

K. BROECKX
Trefwoorden: Beslag

S. BROUWERS
Trefwoorden: Alimentatie

I. CARLENS
Trefwoorden: Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

B. CATTOIR
Trefwoorden: Burgerlijk bewijsrecht

I. CLAEYS
Trefwoorden: Dading

A. CLAEYS
Trefwoorden: Schade- en schadeloosstelling. Deel I

J. CLEMENT
Trefwoorden: Nationaliteit

A. CLOQUET
Trefwoorden: Deskundigenonderzoek in zaken van privaatrecht

J. CORBET
Trefwoorden: Auteursrecht

C. COUDRON
Trefwoorden: Dading

M. DAMBRE
Trefwoorden: Woninghuur

P. DE BAETS
Trefwoorden: Getuigenverhoor

C. DE GANCK
Trefwoorden: Arbeidsovereenkomst, Paritair overleg in de onderneming

M. DE GOLS
Trefwoorden: Paritair overleg in de onderneming

A. DE NAUW
Trefwoorden: Tussenkomst van derden voor de strafrechter, Drugs

F. DE RUYCK
Trefwoorden: Militair strafrecht

L. DE SCHRIJVER
Trefwoorden: Arbeidsovereenkomst

B. DE SMET
Trefwoorden: Deskundigenonderzoek in strafzaken

P. DE VROEDE
Trefwoorden: Prijsregeling

B. DE VUYST
Trefwoorden: Documentaire kredieten

J. DE ZEGHER
Trefwoorden: Openbare zedenschennis

A. DECALUWÉ
Trefwoorden: Afbetalingsovereenkomsten. Financieringshuur. Brouwerijovereenkomst.

R. DECLERCQ
Trefwoorden: Onderzoeksgerechten

M. DELANOTE
Trefwoorden: Fiscaal invorderingsrecht

E. DIRIX
Trefwoorden: Factuur, Beslag

F. DORSSEMONT
Trefwoorden: Paritair overleg in de onderneming

F. DUMON
Trefwoorden: Beneluxgerechtshof

L. DUPONT
Trefwoorden: Verlating van familie, Valsheid in geschriften

L. ELIAERTS
Trefwoorden: Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid

M. FAURE
Trefwoorden: Milieustrafrecht

S. GIBENS
Trefwoorden: Juridische bijstand

F. GORLÉ
Trefwoorden: Militair strafrecht

B. HUBEAU
Trefwoorden: Woninghuur

L. HUYBRECHTS
Trefwoorden: Fiscaal Strafrecht

K. LENAERTS
Trefwoorden: A.P.R.-Internationaal privaatrecht 2e gewijzigde druk

L. LINDEMANS
Trefwoorden: Taalgebruik in gerechtszaken

K. LOONTJENS
Trefwoorden: Dading

M.A. MASSCHELEIN
Trefwoorden: Burgerrechterlijke heling

J. MATTHIJS
Trefwoorden: Openbaar ministerie

G. MEYER
Trefwoorden: Documentaire kredieten

S. MOSSELMANS
Trefwoorden: Voogdij, Tussenvorderingen

H. NYS
Trefwoorden: Geneeskunde recht en medisch handelen

C. PAULUS
Trefwoorden: Lastgeving

M. PEERAER
Trefwoorden: Militair strafrecht

J. PETIT
Trefwoorden: Interest, Arbeidsgerechten en sociaal procesrecht, Arbeidsongevallen

W. PINTENS
Trefwoorden: Naam

P. POPELIER
Trefwoorden: Toepassing van de wet in de tijd

R. RENARD
Trefwoorden: Talen in bestuurszaken, in de bedrijven en in de sociale betrekkinen

J. RONSE
Trefwoorden: Schade en schadeloosstelling deel I

J. SMETS
Trefwoorden: Jeugdbeschermingsrecht

E. STASSIJNS
Trefwoorden: Pacht

R. STEENNOT
Trefwoorden: Alimentatie

J. STEYAERT
Trefwoorden: Ondernemingsraad comité voor veilig -heid gezondheid en verfraaiing, Arbeidsovereenkomst, Paritair overleg in de onderneming

F. THOMAS
Trefwoorden: Internationale rechtshulp in strafzaken

B. TILLEMAN
Trefwoorden: Dading, Lastgeving

J. VAN BENEDEN
Trefwoorden: Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn

H. VAN BEVER
Trefwoorden: Afpaling

M. VAN DAMME
Trefwoorden: Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn, Adel

M. VAN DE PUTTE
Trefwoorden: Nationaliteit

J. VAN DEN BERGH
Trefwoorden: Afbetalingsovereenkomsten

H. VAN EECKE
Trefwoorden: Dienstplicht

G. VAN GERVEN
Trefwoorden: Militair strafrecht

G. VAN HECKE
Trefwoorden: A.P.R.-Internationaal privaatrecht 2e gewijzigde druk

M. VAN QUICKENBORNE
Trefwoorden: Contractuele erfstelling, Borgtocht

J. VANHALEWIJN
Trefwoorden: Valsheid in geschriften

J. VANHEULE
Trefwoorden: Milieustrafrecht

L. VENY
Trefwoorden: Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

G. VERSCHELDEN
Trefwoorden: Afstamming

F. VRANKEN
Trefwoorden: Koop en ruil van dieren

K. WAGNER
Trefwoorden: Derdenverzet, Dwangsomvzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios