WELKOM BIJ APR

De vzw Algemene Praktische Rechtsverzameling (APR) is de oudste en een van de meest prestigieuze exponenten van de Vlaamse rechtsliteratuur. Zij tracht sinds 1952 het in België vigerende recht op wetenschappelijk onderbouwde, kritische en voor de praktijk bruikbare wijze te beschrijven in een reeks kwalitatief hoogstaande monografieën, die samen een encyclopedisch overzicht in trefwoorden vormen.


APR LEDEN

Een overzicht van de Redactie en de Raad van Advies. Klik hier.

vzw APR - Ajuinlei 6 - 9000 Gent, België
Fax: +32 (0) 9 233 59 51 - vzw.apr@telenet.be - ON 0407.998.529
site: 9000 Studios